Retningslinier

Brugeraftale

Når du opretter en profil på Barnefri.dk accepterer du netværkets generelle retningslinjer og vilkår i denne aftale. For at forblive berettiget medlem af netværket, skal du altid overholde aftalen og rette dig efter eventuelle henvendelser fra administrator.

Medlemskab

Du erklærer og garanterer, at du er mindst 18 år, og at du ikke har lyst til at få børn. Ved deltagelse på netværkets datingside er det yderligere et krav at din civilstand er single.

I netværket identificeres du med et selvvalgt brugernavn. Af respekt for medlemmerne har vi indført et krav om at du laver en profilbeskrivelse i løbet af de første 14 dage. Dit medlemskab kan ikke godkendes, hvis din profilbeskrivelse er tom, og du risikerer at din profil bliver slettet af administrator.

Regelsæt

Du accepterer at bruge netværket Barnefri i overensstemmelse med følgende regler:

1. Ved oprettelse af din profil giver du samtykke til, at Barnefri må vise din profil for netværkets brugere, herunder brugernavn, profiltekst, alder og geografisk region. For at give medlemmerne mulighed for at søge specifikt efter profiler indsamler, behandler og videregiver netværket relevante personoplysninger til de øvrige medlemmer med henblik på at skabe de bedste betingelser for at medlemmer kan lære hinanden at kende. Du kan dog vælge, at være anonym med dit brugernavn.

2. I begrænset omfang bruger vi din e-mail til at sende relevante informationer om netværket til dig. Hvis din profil er passiv i 3 måneder, tillader vi os – af hensyn til at de aktive medlemmer – at sende dig en påmindelse for at minimere antallet af inaktive profiler.

3. Dine personlige oplysninger (navn og e-mail) vil aldrig blive vist frem som reklame for netværket eller på anden måde blive tilgængelige for ikke-medlemmer eller videregivet til reklame formål.

4. Dit medlemskab er personligt og bør ikke bruges af andre end dig selv. Du er ansvarlig for al brug og aktivitet, der stammer fra din profil og dit kodeord.

5. Du anerkender at ansvaret for tab eller skade, herunder omkostninger som f.eks. advokathonorarer i forbindelse med dine aktiviteter i netværket, herunder din eventuelle misligholdelse af denne aftale, alene påhviler dig selv. Netværket påtager sig intet erstatningsansvar, og du forpligter dig til at holde netværket skadesløs i tilfælde af påstande eller klager mod dig.

Profilbetingelser

Din profil skal indeholde sande oplysninger, der kan dokumenteres hvis nødvendigt. Du er (data)ansvarlig for alle oplysninger, som du opgiver i netværket. Ved mistanke om eller dokumentation for at dine profiloplysninger er falske, er netværket uden varsel berettiget til at bortvise dig.

Du skal udfylde alle de obligatoriske felter, når du opretter din profil. Vi anbefaler også, at du opgiver din e-mailadresse og mobiltelefonnummer, så vi hurtigt kan hjælpe dig, hvis du skulle glemme din adgangskode. Dine kontaktoplysninger er fortrolige, og vil ikke fremgå af din profil eller på anden måde blive tilgængelige for netværkets medlemmer.

Det er ulovligt, at opgive en falsk eller en anden persons e-mail adresse eller kontaktoplysninger i øvrigt. Alle tilfælde af urigtige oplysninger vil medføre blokering af den falske profils IP-adresse. Profiler, der indeholder oplysninger af direkte ulovlig karakter, vil blive politianmeldt med oplysning om blandt andet IP-adresse.

Du forpligter dig til at opfylde netværkets krav og følge advarsler og henstillinger fra netværket ved evt. uønsket adfærd, der vurderes at være til gene for andre brugere eller netværket som helhed. Undlades dette betragtes det som overskridelse af brugerbetingelserne.

Kommunikation

Du accepterer, at brugen af netværket sker på eget ansvar. Netværket påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i indholdet på websitet.

Når du kommunikerer med netværkets medlemmer skal du være seriøs og respektfuld over for modtageren. Alle former for chikane, krænkelser og diskriminerende henvendelser er forbudt. Du må heller ikke sende kædebreve og andre systematisk konstruerede beskeder.

Du må ikke bruge netværkets tjenester til at krænke andre personers privatliv, ejendomsret eller rettigheder i øvrigt. Alle oplysninger du måtte komme i besiddelse af via netværket skal du betragte som private og fortrolige, og du forpligter dig til ikke at videregive disse oplysninger til andre uden tilladelse fra den person, som oplysningerne tilhører.

Det er ikke tilladt, at udnytte netværket kommercielt til at distribuere eller offentliggøre reklamer, anmodninger om penge eller sende opfordringer til medlemmerne om at lade sig rekruttere til andre organisationer, virksomheder, foreninger eller frivillige sammenslutninger.

Vi gør alt hvad vi kan for, at medlemmerne skal kunne føle sig trygge i netværket, men opfordrer alle til at bruge deres sunde fornuft. Undgå at videregive personfølsomme oplysninger som adresse og kreditkortnummer, og giv aldrig penge til personer, du ikke kender.

Sociale arrangementer

Medlemmer med en Barnefri Profil kan tilmelde sig eksisterende arrangementer og/eller oprette et nyt. Det medlem, der opretter et arrangement står anført som arrangør, og forpligter sig til at afvikle arrangementet eller informere de tilmeldte medlemmer om en eventuel aflysning.

Arrangøren forpligter sig til at tilbagebetale et eventuelt forudbetalt deltagergebyr, hvis et tilmeldt medlem meddeler sit afbud inden tilmeldingsfristen udløber.

Arrangementer må ikke ske i reklame øjemed eller være af kommerciel karakter.

Netværkets funktion i forbindelse med sociale arrangementer er udelukkende at formidle kontakten mellem arrangør og interesserede medlemmer. Barnefri.dk kan på ingen måde gøres ansvarlig for sociale arrangementer oprettet af medlemmerne, og påtager sig ikke ansvaret, hvis et arrangement bliver aflyst eller på anden måde mislykkes.

Deltagelse i sociale arrangementer sker på eget ansvar. Netværket kan ikke gøres erstatningspligtig for personskader eller mistede ejendele.

Datasikkerhed

Netværket kan ikke garantere sikkerhed eller beskyttelse af dit privatliv. Du er selv ansvarlig for de oplysninger, du videregiver gennem internettet og beskeder til andre medlemmer. Du er indforstået med at netværket er fritaget for enhver form for ansvar i forbindelse med en tredjeparts brug af dine private oplysninger. Vi påtager os ikke ansvar for indholdet, herunder rigtigheden, af medlemmernes meddelelser til hinanden.

Driftssikkerhed

Vi tilstræber, at drive netværket i en god kvalitet, men vi kan ikke garantere, at netværket altid fungerer fejlfrit. I det omfang det er lovligt, accepterer du, at netværkets tjenester leveres uden garanti for fejlfri funktionalitet. Netværket kan således ikke holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller midlertidige afbrydelser ved serverkomplikationer eller -nedbrud, fejl eller tekniske komplikationer som måtte opstå på websitet.

Ophavsret

Netværket Barnefri forbeholder sig alle rettigheder til alt indhold på websitet, såsom logoer, tekster, billeder, grafik, brugsvilkår og design, der er beskyttet af varemærke- og loven om ophavsret. Alle former for kopiering, gengivelse eller anden form for visning eller anvendelse er ulovlig uden netværksadministrators skriftlige godkendelse.

Overskridelse af retningslinjer

Netværket forbeholder sig retten til uden varsel at slette/ændre profiler, der ikke overholder netværkets generelle retningslinjer. I tilfælde hvor netværket sletter en profil som følge af overskridelse af retningslinjerne, mistes adgangen til profilen, og et evt. købt abonnement refunderes ikke.

Falske profiler

Hvis du modtager en besked, der muligvis er fra en profil med falske hensigter, bedes du kontakte os. Den pågældende profil vil ikke kunne se din anmeldelse til os.

Opdateringer og ændringer

Netværket forbeholder sig ret til uden varsel at opdatere eller ændre i disse retningslinjer. I givet fald vil du modtage en meddelelse herom via e-mail.

SIGN INTO YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

×
CREATE ACCOUNT ALREADY HAVE AN ACCOUNT?

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up